Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19. Sesja XIX z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała nr 152/XIX/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała nr 152/XIX/2004

Uchwała nr 153/XIX/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym – Przedsiębiorstwo Budowlane „MACDECOR” Katowice - DOCUchwała nr 153/XIX/2004

Uchwała nr 154/XIX/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania - DOCUchwała nr 154/XIX/2004

Uchwała nr 155/XIX/2004 w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Praszka - DOCUchwała nr 155/XIX/2004
Wersja XML