Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

17. Sesja XVII z dnia 8 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 135/XVII/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego - DOCUchwała nr 135/XVII/2004

Uchwała nr 136/XVII/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - DOCUchwała nr 136/XVII/2004

Uchwała nr 137/XVII/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - DOCUchwała nr 137/XVII/2004

Uchwała nr 138/XVII/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - DOCUchwała nr 138/XVII/2004

Uchwała nr 139/XVII/2004 w sprawie przystąpienia do projektu w zakresie realizacji idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim – „ eurząd dla mieszkańców Opolszczyzny” - DOCUchwała nr 139/XVII/2004, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwały Nr 139/XVII/2004

Uchwała nr 140/XVII/2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - DOCUchwała nr 140/XVII/2004

Uchwała nr 141/XVII/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała nr 141/XVII/2004

Uchwała nr 142/XVII/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała nr 142/XVII/2004

Uchwała nr 143/XVII/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki - DOCUchwała nr 143/XVII/2004

Uchwała nr 144/XVII/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki - DOCUchwała nr 144/XVII/2004
Wersja XML