Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15. Sesja XV z dnia 4 marca 2004 roku

Uchwała nr 114/XV/2004 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2004 rok- DOCUchwała nr 114/XV/2004

Uchwała nr 115/XV/2004 w sprawie: zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - DOCUchwała nr 115/XV/2004

Uchwała nr 116/XV/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych przy drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania - DOCUchwała nr 116/XV/2004

Uchwała nr 117/XV/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania programu rozwoju lokalnego - DOCUchwała nr 117/XV/2004

Uchwała nr 118/XV/2004 w sprawie ustalenia numerów porządkowych przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce - DOCUchwała nr 118/XV/2004

Uchwała nr 119/XV/2004 w sprawie uchwalenia statutów sołectw - DOCUchwała nr 119/XV/2004 - uchwała uchylona przez uchwałę nr 132/XVI/2004

Uchwała nr 120/XV/2004 w sprawie zbycia działki niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. pod uprawy polowe, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.228/XXIX/31/96 z dnia 25 marca 1996 r. - DOCUchwała nr 120/XV/2004

Uchwała nr 121/XV/2004 w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy - DOCUchwała nr 121/XV/2004

Uchwała nr 122/XV/2004 w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy - DOCUchwała nr 122/XV/2004
Wersja XML