Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14. Sesja XIV z dnia 22 stycznia 2004 roku

Uchwała nr 108/XIV/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2004 rok - DOCUchwała Nr 108/XIV/2004, PDFZałącznik nr 6 i 7 do uchwały Nr 108/XIV/2004

Uchwała nr 109/XIV/2004 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na boisko sportowe - DOCUchwała Nr 109/XIV/2004

Uchwała nr 110/XIV/2004 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka w drodze darowizny prawa wieczystego użytkowania działek stanowiących własność Skarbu Państwa - DOCUchwała Nr 110/XIV/2004

Uchwała nr 111/XIV/2004 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zajętych przez stacje energetyczne - DOCUchwała Nr 111/XIV/2004

Uchwała nr 112/XIV/2004 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych sumy wydatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego - DOCUchwała Nr 112/XIV/2004

Uchwała nr 113/XIV/2004 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 r. - DOCUchwała Nr 113/XIV/2004
Wersja XML