Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13. Sesja XIII z dnia 30 grudnia 2003 roku

Uchwała nr 103/XIII/2003 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok - DOCUchwała Nr 103/XIII/2003, DOCZałącznik do uchwały Nr 103/XIII/2003

Uchwała nr 104/XIII/2003 w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny - DOCUchwała Nr 104/XIII/2003

Uchwała nr 105/XIII/2003 zmieniające uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - DOCUchwała Nr 105/XIII/2003

Uchwała nr 106/XIII/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - DOCUchwała Nr 106/XIII/2003, DOCZałącznik nr 1 do uchwały Nr 106/XIII/2003, DOCZałącznik nr 2 do uchwały Nr 106/XIII/2003

Uchwała nr 107/XIII/2003 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała Nr 107/XIII/2003
Wersja XML