• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. Sesja XII z dnia 11 grudnia 2003 roku

Uchwała nr 96/XII/2003 w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie - DOCUchwała Nr 96/XII/2003

Uchwała nr 97/XII/2003 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała Nr 97/XII/2003

Uchwała nr 98/XII/2003 w sprawie podatku od środków transportowych - DOCUchwała Nr 98/XII/2003

Uchwała nr 99/XII/2003 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenie inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała Nr 99/XII/2003

Uchwała nr 100/XII/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku - DOCUchwała Nr 100/XII/2003

Uchwała nr 101/XII/2003 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru i terminu płatności podatku oraz zwolnień w tym podatku - DOCUchwała Nr 101/XII/2003

Uchwała nr 102/XII/2003 w w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała Nr 102/XII/2003
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7751604
w tym miesiącu: 47696
dzisiaj: 1040