Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

09. Sesja IX z dnia 27 sierpnia 2003 roku

Uchwała nr 70/IX/2003 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. - DOCUchwała nr 70/IX/2003

Uchwała nr 71/IX/2003 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników. - DOCUchwała nr 71/IX/2003

Uchwała nr 72/IX/2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. - DOCUchwała nr 72/IX/2003

Uchwała nr 73/IX/2003 zmieniające uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Praszce. - DOCUchwała nr 73/IX/2003

Uchwała nr 74/IX/2003 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności. - DOCUchwała nr 74/IX/2003

Uchwała nr 75/IX/2003 w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny. - DOCUchwała nr 75/IX/2003
Wersja XML