Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

06. Sesja VI z dnia 28 lutego 2003 roku

Uchwała nr 41/VI/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała nr 41/VI/2003

Uchwała nr 42/VI/2002 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki - DOCUchwała nr 42/VI/2003

Uchwała nr 43/VI/2002 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Praszce - DOCUchwała nr 43/VI/2003
Wersja XML