Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

04. Sesja IV z dnia 29 stycznia 2003 roku

Uchwała nr 27/IV/2002 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2003 rok - DOCUchwała nr 27/IV/2002

Uchwała nr 28/IV/2002 w sprawie: ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku śmieci - DOCUchwała nr 28/IV/2002

Uchwała nr 29/IV/2002 w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Goskom” Sp. z o.o. w Praszce - DOCUchwała nr 29/IV/2002

Uchwała nr 30/IV/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała nr 30/IV/2002

Uchwała nr 31/IV/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na 2003 r. - DOCUchwała nr 31/IV/2002

Uchwała nr 32/IV/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku - DOCUchwała nr 32/IV/2002

Uchwała nr 33/IV/2002 w sprawie regulaminu dla targowiska miejskiego w Praszce - DOCUchwała nr 33/IV/2002

Uchwała nr 34/IV/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce - DOCUchwała nr 34/IV/2002

Uchwała nr 35/IV/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw - DOCUchwała nr 35/IV/2002
Wersja XML