Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

02. Sesja II z dnia 5 grudnia 2002 roku

Uchwała nr 6/II/2002 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - DOCUchwała nr 6/II/2002

Uchwała nr 7/II/2002 w sprawie zmian do budżetu miasta i gminy na 2002 rok - DOCUchwała nr 7/II/2002

Uchwała nr 8/II/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku - DOCUchwała nr 8/II/2002

Uchwała nr 9/II/2002 w sprawie podatku od środków transportowych na 2003 rok - DOCUchwała nr 9/II/2002

Uchwała nr 10/II/2002 dotycząca uchylenia uchwały w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru l terminu płatności podatku oraz zwolnień w tym podatku - DOCUchwała nr 10/II/2002

Uchwała nr 11/II/2002 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenie inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała nr 11/II/2002

Uchwała nr 12/II/2002 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki - DOCUchwała nr 12/II/2002

Uchwała nr 13/II/2002 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Praszce - DOCUchwała nr 13/II/2002

Uchwała nr 14/II/2002 w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok - DOCUchwała nr 14/II/2002

Uchwała nr 15/II/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce - DOCUchwała nr 15/II/2002
Wersja XML