Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład komisji:

 1. Tadeusz Patyk - Przewodniczący
 2. Marian Hombek
 3. Grzegorz Jabłoński
 4. Sławomir Trawiński

Zadania komisji:
1. Komisja zbiera się przed sesją Rady Miejskiej w celu zaopiniowania materiałów na sesję.
2. Komisja zbiera się w innym terminie w celu rozpatrzenia spraw związanych z:
a) Modernizacją i remontami dróg,
b) Zagospodarowaniem odpadów stałych i odprowadzaniem ścieków,
c) Melioracją i nawadnianiem pól i łąk,
d) Gospodarką gruntami i przekształceniem gruntów rolnych na nierolnicze,
e) Rozwojem infrastruktury gospodarstw wiejskich i handlu,
f) Zagospodarowaniem płodów rolnych, organizacją skupu.
3. Komisja współpracuje ze Służbą Rolną i organizacjami rolniczymi oraz z Funduszami Ochrony Środowiska w celu pozyskiwania środków.

Zadania komisji zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 15/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wersja XML