• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja d/s Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy

Skład komisji:

  1. Arkadiusz Kościelny - Przewodniczący
  2. Łukasz Bilski
  3. Józef Pilarski
  4. Marek Śliwka

Zadania komisji:
1. Ukształtowanie się Komisji:
- opracowanie planu pracy Komisji,
- określenie zadań dla poszczególnych członków Komisji, wybór Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Komisji.
2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Analiza wykonania zadań w zakresie inwestycji wizja lokalna w terenie.
4. Nakreślenie zadań inwestycyjno-gospodarczych na rok 2003 w oparciu o możliwości budżetowe.
5. Analiza działań gospodarczych podmiotów: hala sportowa, stadion, hotel, GOSKOM.
6. Włączenie się w prace dotyczące przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Miasta i Gminy Praszka.

Zadania komisji zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 15/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7782542
w tym miesiącu: 78634
dzisiaj: 1414