Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Budżetowo - Finansowa

Skład Komisji:

 1. Katarzyna Pawlak - Przewodniczący
 2. Arkadiusz Kościelny
 3. Bogusław Łazik
 4. Tadeusz Patyk
 5. Andrzej Rychter
 6. Edward Szaniec
 7. Robert Zimnowoda

Zadania komisji:
1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok finansowy po stronie przychodów i wydatków.
2. Analiza przychodów i wydatków za kończący się rok budżetowy do 15 kwietnia następnego roku.
3. Analiza przychodów i wydatków za pierwsze półrocze danego roku budżetowego do 20 sierpnia.
4. Zatwierdzenie budżetu gminy za dany rok kalendarzowy.
5. Opiniowanie zmian wnoszonych do budżetu w trakcie realizacji.
6. Prace związane z ponadplanowymi dochodami.
7. Okresowa kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie budżetowe – finansowym.
8. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w zakresie budżetowo –finansowym.
9. Kontrola umów zleceń na wykonanie prac objętych budżetem.
10. Okresowa kontrola budżetu w zależności od potrzeb i zaistniałych sytuacji.

Zadania komisji zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 15/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 

Wersja XML