Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje trwają do dnia 31 października 2013 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2014 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: umig@praszka.pl lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka,
z dopiskiem "PROGRAM WSPÓŁPRACY”

Projekt programu będący załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Praszki nr Or.0151.73.2013 dostępny jest poniżej:

Załączniki:
Ogłoszenie - PDFogl20131021.pdf
Zarządzenie - Z0151-73-2013.pdf

 

Wersja XML