• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - konsultacje społeczne dot. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka

Burmistrz Praszki zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0151.10.2013 z dnia 4 lutego 2013 r. zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka

W załączeniu:
Zarządzenie o kosultacjach
PDFprojekt uchwały.pdf
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7979386
w tym miesiącu: 60265
dzisiaj: 970

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1