Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Starostwo Powiatowe w Oleśnie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego obtrębu ewidencyjnego 0021 Wygiełdów.

Szczegóły w załączniku: PDFzaw20110601.pdf

Wersja XML