Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Praszki informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2011 ROKU”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach. Konsultacje potrwają do dnia 19 marca 2011 roku. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy na 2011 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka,
z dopiskiem "PROGRAM WSPÓŁPRACY”

Projekt Programu współpracy, oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pobrania poniżej:
Zarządzenie w sprawie konsultacji
Program współpracy
 

Burmistrz
/-/ Jarosław Tkaczyński