Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na 2007 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Praszka ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Praszka na realizację zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Praszka"

Szczegóły w załącznikach:
- PDFKonkurs ofert
- ZIPRegulamin konkursu
- PDFZarządzenie Burmistrza

Wyniki konkursu: PDFWyniki konkursu

Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi:

 1. ZKS Motor Praszka - PDFumowa zks 1-2007.pdf
 2. LKS Budowlani Strojec - PDFumowa lks 2-2007.pdf
 3. LKS Przedmość - PDFumowa lks 3-2007.pdf
 4. LKS Kowale - PDFumowa lks 4-2007.pdf
 5. MKS Praszka - PDFumowa mks 5-2007.pdf
 6. UKS "Tuptuś" Strojec - PDFumowa uks-6-2007.pdf
 7. UKS "Kaliska" Praszka - PDFumowa uks-9-2007.pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Praszka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminym Programi Profilaktyki Uzależnień

Szczegóły w załączniku: PDFKonkurs ofert na 2007 rok

Wyniki konkursu: PDFkarta oceny.pdf

Umowa zawarta z organizacją pożytku publicznego: PDFUmowa tkpu-01-2007.pdf

Wersja XML