Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2006

Gmina Praszka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych uczestników terapii zajęciowej"

Pełny tekst ogłoszenia znajduje sie w załączniku: PDFOgłoszenie


Burmistrz Miasta i Gminy Praszka informuje , że przy pomocy komisji powołanej do rozpatrzenia ofert rozstrzygnięto konkurs na dotacje dla stowarzyszeń.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku: DOCDotacje dla stowarzyszeń

Gmina Praszka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania: "Upowszechnianie kulury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Praszka"

Pełny tekst ogłoszenia: PDFKonkurs - realizacja zadań publicznych

Wersja XML