Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2018 i wcześniej

 • Ogłoszenie o przetargu

  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku”
  Data publikacji: 22-11-2018 14:21
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka
  Data publikacji: 08-11-2018 15:51
 • Ogłoszenie o przetargu

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"
  Data publikacji: 19-09-2018 14:59
 • Ogłoszenie o przetargu

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"
  Data publikacji: 10-09-2018 14:51
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne
  Data publikacji: 06-08-2018 13:54
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne
  Data publikacji: 25-07-2018 13:02
 • Zaproszenie

  do złożenia oferty cenowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Data publikacji: 19-06-2018 14:41
 • Ogłoszenie o przetargu

  Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce
  Data publikacji: 23-07-2018 13:57
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Data publikacji: 15-06-2018 12:25
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Listopadowej w Praszce i remont dróg na terenach wiejskich w gminie Praszka
  Data publikacji: 07-06-2018 14:13
Wersja XML