Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Poniżej publikujemy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na:
przekroczeniu koryta rzeki Ożarka w jej km 1+035, poprzez umocowanie dwóch kabli energetycznych SN w rurach osłonowych 2xØ160 mm typu SMR o długości min. 35 m, do konstrukcji istniejącego mostu w obszarze działki nr 186 (obręb Kowale, gmina Praszka, powiat oleski, woj. opolskie).
Inwestycja jest realizowana w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na wykonaniu dwóch kablowych przyłączy energetycznych dla farm fotowoltaicznych „Kowale 1” i „Kowale 2”.

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.416.2021.MŻ - informacja.pdf
XADESPO.ZUZ.2.4210.416.2021.MŻ - informacja.BES.pdf.xades

Wersja XML