Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXVIII/2022 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok.

  PDFUchwała..XXXVIII.2022.2022-01-20 - zmiany w budżecie.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała.....XXXVIII.2022.2022-01-20 - zmiana WPF.pdf

  PDFObjaśnienia do WPF.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce.

  PDFUchwała.....XXXVIII.2022.2022-01-20 - diety radnych i przewodniczącego.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka.

  PDFUchwała.....XXXVIII.2022.2022-01-20 - zmiana reg. wody.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce.

  PDFUchwała.....XXXVIII.2022.2022-01-20 - regulamin targowisk miejskich.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym.

  PDFUchwała.....XXXVIII.2022.2022-01-20 - handel w piatki i sobot swoimi wyrobami.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.

  PDFUchwała.XXXVIII.2022.2022-01-20 - kryteria naboru do przedszkoli.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2022 rok.

  PDFUchwała.....XXXVIII.2022.2022-01-20 - plany pracy komisji na 2022 r.pdf

 14. 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. 15. Sprawy różne.
 16. 16. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML