Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Poniżej publikujemy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na:

  1. wykonaniu urządzenia wodnego w Praszce
  2. usługa wodna - polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Praszce

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.307.2021.MŻ_ wszczęcie informacja.pdf
XADESPO.ZUZ.2.4210.307.2021.MŻ_ wszczęcie informacja.BES.pdf.xades

Wersja XML