Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Poniżej publikujemy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzeniu do stacji zlewnej oczyszczalni w Praszce – „Oczyszczalnia Ścieków Praszka” Spółka z o.o. z siedzibą w Przedmościu, ul. Główna 7, 46-320 Praszka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych z myjni samochodowej bezdotykowej zlokalizowanej w Praszce przy ulicy Byczyńskiej 2.

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.261.2021.MŻ_informacja.pdf
XADESPO.ZUZ.2.4210.261.2021.MŻ_informacja.BES.pdf.xades
 

Wersja XML