Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach.
Konsultacje potrwają do dnia 22.11.2021 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2022 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320  Praszka,
z dopiskiem "PROGRAM WSPÓŁPRACY”

Projekt Programu wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
PDFZ126-2021.pdf (207,25KB)