Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa dla wody i ścieków

Poniżej publikujemy obowiązującą od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka zatwierdzoną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr PO.RZT.70.242.2021/D/SK z dnia 31 maja 2021 r.:

PDFDecyzja PO.RZT.70.242.2021_D_SK.pdf
PDFZalacznik do decyzji PO.RZT.70.242.2021_D_SK.pdf

Informacje dodatkowe:
Uchwała Rady Miejskiej w Praszce  nr 292/XXXVI/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców - U292-XXXVI-2018.pdf

Wersja XML