Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilans za rok 2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Gmina Praszka PDFbilans2020-Gmina.pdf
Urząd Miejski w Praszce PDFbilans2020-UM1.pdf
PDFbilans2020-UM2.pdf
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce PDFbilans2020-OPS.pdf
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie PDFbilans2020-SDS.pdf
Żłobek w Praszce PDFbilans2020-Zlobek.pdf
Publiczne Przedszkole nr 1 w Praszce PDFbilans2020-PP1.pdf
Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce PDFbilans2020-PP2.pdf
Publiczne Przedszkole w Ganie PDFbilans2020-PPGana.pdf
Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce PDFbilans2020-SP2.pdf
Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce PDFbilans2020-SP3.pdf
Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce PDFbilans2020-SP4.pdf
Szkoła Podstawowa w Kowalach PDFbilans2020-SPKowale.pdf
Szkoła Podstawowa w Przedmościu PDFbilans2020-SPPrzedmość.pdf
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu PDFbilans2020-ZSPStrojec.pdf
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce PDFbilans2020-ZPSPraszka.pdf
Projekty POKL, Erasmus PDFbilans2020-POKLSUczniowie.pdf
PDFbilans2020-POKLSPrzedszkola.pdf
PDFbilans2020-POKLKsztalcenie.pdf
PDFbilans2020-SP3Erasmus.pdf
Wersja XML