Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie

Nazwa konkursu: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku
Termin składania ofert: 10-05-2021 r.
Ogłoszenie: PDFZ52-2021.pdf
Rozstrzygnięcie konkursu: PDFZ60-2021.pdf
Wersja XML