Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na stanowisko dyrektora placówek oświatowych w Gminie Praszka

Nazwa konkursu: Konkursy na stanowisko dyrektora:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu
- Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce
Termin składania ofert: 31.03.2021 r. do godz. 10.00
Ogłoszenie: PDFZ31-2021.pdf
PDFZ32-2021.pdf
Wersja XML