Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

Nazwa inwestycji: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Kowale I, Kowale II o łącznej mocy do 2MW na działce nr ew. 362 (obręb 0005) w obrębie ew. Kowale , Gmina Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-01-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210126.pdf
2021-02-12 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210212.pdf

Nazwa inwestycji: Punkt recyklingu materiałów budowlanych zlokalizowany na działce nr 187 k.m. 1 obręb Kuźniczka, gm. Praszka.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-05-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210519.pdf
2021-05-31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20210531.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa 34 garaży blaszanych, planowanych do realizacji w Praszce przy ul. Skłodowskiej.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-06-07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210607.pdf
2021-07-22 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210722.pdf

Nazwa inwestycji: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wytwarzanego odpadu w celu produkcji substytutu glebowego planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1355/1 oraz 1355/2 w gminie Praszka, obręb Przedmość.

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2021-07-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210723.pdf
2021-09-21 Obwieszczenie o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Nocek" na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Kowalach z siedzibą Kowale ul. Kiczmachów 9a, 46-320 Praszka do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDFobw20210723.pdf
Wersja XML