Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2021

Nr: Data: Temat: Plik zarządzenia:
Or.0050.1.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2021 rok PDFZ1-2021.pdf
Or.0050.2.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ2-2021.pdf
Or.0050.3.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy PDFZ3-2021.pdf
Or.0050.4.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ4-2021.pdf
Or.0050.5.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ5-2021.pdf
Or.0050.6.2021 04-01-2021 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ6-2021.pdf
Or.0050.6A.2021 15-01-2021 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19 PDFZ6A-2021.pdf
Or.0050.7.2021 08-01-2021 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników / dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ7-2021.pdf
Or.0050.8.2021 20-01-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ8-2021.pdf
Or.0050.9.2021 21-01-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ9-2021.pdf
Or.0050.10.2021 22-01-2021 Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania PDFZ10-2021.pdf
Or.0050.11.2021 22-01-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka" PDFZ11-2021.pdf
Or.0050.11A.2021 25-01-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańw2021r PDFZ11A-2021.pdf
Or.0050.12.2021 26-01-2021 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej PDFZ12-2021.pdf
Or.0050.13.2021 26-01-2021 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFZ13-2021.pdf
Or.0050.14.2021 29-01-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ14-2021.pdf
Or.0050.15.2021 29-01-2021 Zarządzenie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ15-2021.pdf
Or.0050.16.2021 29-01-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ16-2021.pdf
Or.0050.17.2021 01-02-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ17-2021.pdf
Or.0050.18.2021 04-02-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ18-2021.pdf
Or.0050.21.2021 08-02-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy PDFZ21-2021.pdf
Or.0050.22.2021 10-02-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości PDFZ22-2021.pdf
Or.0050.23.2021 18-02-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ23-2021.pdf
Or.0050.25.2021 22-02-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ25-2021.pdf
Or.0050.26.2021 22-02-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ26-2021.pdf
Or.0050.27.2021 01-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ27-2021.pdf
Or.0050.29.2021 09-03-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w przeprowadzeniu inwentaryzacji i powołaniu Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ29-2021.pdf
Or.0050.30A.2021 11-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ30A-2021.pdf
Or.0050.31.2021 15-03-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ31-2021.pdf
Or.0050.32.2021 15-03-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ32-2021.pdf
Or.0050.33.2021 18-03-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji PDFZ33-2021.pdf
Or.0050.34.2021 25-03-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w dzierżawę. PDFZ34-2021.pdf
Or.0050.35.2021 26-03-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu PDFZ35-2021.pdf
Or.0050.36.2021 26-03-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ36-2021.pdf
Or.0050.37.2021 30-03-2021 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok PDFZ37-2021.pdf
Or.0050.38.2021 30-03-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ38-2021.pdf
Or.0050.39.2021 30-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ39-2021.pdf
Or.0050.40.2021 31-03-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ40-2021.pdf
Or.0050.41.2021 31-03-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ41-2021.pdf
Or.0050.42.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ42-2021.pdf
Or.0050.43.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ43-2021.pdf
Or.0050.44.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ44-2021.pdf
Or.0050.44a.2021 01-04-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ44a-2021.pdf
Or.0050.47.2021 06-04-2021 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP Kowale na realizację zadania „Termomodernizacja w budynku Domu Ludowo-Strażackiego w Kowalach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz doposażeniem siłowni i placu zabaw" PDFZ47-2021.pdf
Or.0050.48.2021 06-04-2021 Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Brzeziny na realizację zadania „Modernizacja sali spotkań w Brzezinach” PDFZ48-2021.pdf
Or.0050.49.2021 07-04-2021 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych PROJEKTU ZMIAN ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRASZKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021. PDFZ49-2021.pdf
Or.0050.50.2021 13-04-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ50-2021.pdf
Or.0050.51.2021 13-04-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ51-2021.pdf
Or.0050.52.2021 16-03-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku PDFZ52-2021.pdf
Or.0050.53a.2021 28-04-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ53a-2021.pdf
Or.0050.54a.2021 28-04-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ54a-2021.pdf
Or.0050.55.2021 04-05-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ55-2021.pdf
Or.0050.57.2021 11-05-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej PDFZ57-2021.pdf
Or.0050.58.2021 13-05-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Praszce. PDFZ58-2021.pdf
Or.0050.60.2021 14-05-2021 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku PDFZ60-2021.pdf
Or.0050.61.2021 19-05-2021 Zarządzenie w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. i w dniu 25 grudnia 2021 r.
PDFZ61-2021.pdf
Or.0050.62.2021 20-05-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ62-2021.pdf
Or.0050.63.2021 20-05-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ63-2021.pdf
Or.0050.64.2021 25-05-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej PDFZ64-2021.pdf
Or.0050.65.2021 26-05-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ65-2021.pdf
Or.0050.66.2021 27-05-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ66-2021.pdf
Or.0050.67.2021 27-05-2021 Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu trybu pracy komisji konkursowej PDFZ67-2021.pdf
Or.0050.68.2021 28-05-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ68-2021.pdf
Or.0050.69.2021 31-05-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ69-2021.pdf
Or.0050.70.2021 01-06-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ70-2021.pdf
Or.0050.71.2021 01-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ71-2021.pdf
Or.0050.72.2021 23-06-2021 Zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Praszka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. PDFZ72-2021.pdf
Or.0050.73.2021 29-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ73-2021.pdf
Or.0050.74.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego PDFZ74-2021.pdf
Or.0050.75.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ75-2021.pdf
Or.0050.76.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ76-2021.pdf
Or.0050.77.2021 30-06-2021 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFZ77-2021.pdf
Or.0050.78.2021 01-07-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ78-2021.pdf
Or.0050.79.2021 06-07-2021 Zarządzenie w sprawie utworzenia nowego rachunku bankowego PDFZ79-2021.pdf
Or.0050.83.2021 16-07-2021 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej PDFZ83-2021.pdf
Or.0050.84a,2021 29-07-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ84a-2021.pdf
Or.0050.85a.2021 29-07-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ85a-2021.pdf
Or.0050.86.2021 29-07-2021 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa. PDFZ86-2021.pdf
Or.0050.88.2021 02-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ88-2021.pdf
Or.0050.89.2021 11-08-2021 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rozterk w celu wyboru Sołtysa. PDFZ89-2021.pdf
Or.0050.90.2021 16-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ90-2021.pdf
Or.0050.91.2021 16-08-2021 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok PDFZ91-2021.pdf
Or.0050.92.2021 16-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ92-2021.pdf
Or.0050.93.2021 23-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ93-2021.pdf
Or.0050.96.2021 26-08-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 rok PDFZ96-2021.pdf
Or.0050.102.2021 22-09-2021 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ102-2021.pdf
Or.0050.103.2021 22-09-2021 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie PDFZ103-2021.pdf
Or.0050.108.2021 07-10-2021 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Praszce oraz nadania Regulaminu naboru PDFZ108-2021.pdf
Or.0050.109.2021 08-10-2021 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz nadania jej regulaminu PDFZ109-2021.pdf
Or.0050.112.2021 14-10-2021 Zarządzenie w sprawie oroszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ112-2021.pdf
Wersja XML