Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka

Termin składania ofert: 16.11.2020 r. godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: ZIPSIWZ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka.zip
Identyfikator postępowania w miniPortalu: 2d1791c0-2ff0-49f0-9129-e1a11df955ea
Klucz publiczny:

ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_2d1791c0-2ff0-49f0-9129-e1a11df955ea.asc

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Adres strony postępowania w miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=2d1791c0-2ff0-49f0-9129-e1a11df955ea

Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego z 09.11.2020:

PDFOdpowiedzi na pytania wykonawców wraz z odpowiedziami zamawiającego z 09.11.2020.pdf

PDFUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2020.pdf
Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty z 18.12.2020: PDFZawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty z 18.12.2020.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Wersja XML