Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Praszka

Termin składania ofert: 01.10.2020 r. godz. 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Praszka.zip
Informacja z otwarcia ofert z 01.10.2020: PDFInformacja z otwarcia ofert z 01.10.2020.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.10.2020: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 20.10.2020.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML