Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce II

Termin składania ofert: 06.08.2020 r. godz. 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce II.zip
Odpowiedzi na pytania z 31.07.2020:

PDFodpowiedzi z 31.07.2020.pdf

PDFA02-rzut parteru.pdf

Odpowiedzi na pytania z 03.08.2020:

PDFodpowiedzi z 03.08.2020.pdf

XLSXpoprawiony załącznik nr 6 - karty wyposażenia.xlsx

Informacja z otwarcia ofert z 06.08.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert z 06.08.2020.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu części postępowania z 20.08.2020: PDFzawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu części postępowania z 20.08.2020.pdf
Sprostowanie oraz zawiadomienie o ponownym wyborze oferty z 25.08.2020: PDFsprostowanie oraz zawiadomienie o ponownym wyborze oferty z 25.08.2020.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Wersja XML