Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, dla OSP w Kowalach

Termin składania ofert: 28.07.2020 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ): ZIPSIWZ.zip
Wyjaśnienia do SIWZ 1:

- czy zamawiający dopuszcza wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu, które zachowują swoje właściwości pracy przy temperaturze zgodną z normą PN-EN 1846-2?

Tak, dopuszczamy takie funkcje.

- czy zamawiający dopuszcza auto z blokadą mechanizmu jedynie osi tylnej?

Nie dopuszczamy auto z blokadą mechanizmu jedynie osi tylne

- czy zamawiający dopuszcza auto ze skrzynią biegów o 8 przełożeniach do przodu plus wsteczny?

Tak, dopuszczamy auto z taką skrzynią biegów

- czy zamawiający dopuszcza kary umowne na poziomie 0,05% za każdy dzień opóźnienia?

Tak, dopuszczamy takie kary umowne

- czy zamawiający dopuszcza zbiornik wody 3500 litrów?

Nie dopuszczamy auta z takim zbiornikiem wody

- czy zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu 72h?

Tak, dopuszczamy taki czas reakcji

- czy zamawiający dopuszcza dostarczenie koła zapasowego bez jego stałego mocowania na wozie?

Tak, dopuszczamy takie dostarczenie koła zapasowego

- czy zamawiający dopuszcza silnik o mocy 286KM?

Nie dopuszczamy auta z takim silnikiem

Wyjaśnienia do SIWZ 2:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze sprzęgiem z tyłu umożliwiającym ciągnięcie przyczepy, jednak bez haka holowniczego?

Nie dopuszczamy pojazdu bez haka holowniczego.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną z profili aluminiowych skręcanych z poszyciem z blachy aluminiowej wewnętrznie anodowanej zewnętrznie lakierowanej?

Nie dopuszczamy pojazdu z taką zabudową.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze skrytkami w całości wykonanymi z aluminium/

Tak, pojazd może może posiadać takie skrytki.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z drabiną wejściową wykonaną z aluminium?

Tak, pojazd może posiadać taką drabinę.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z podestami o głębokości min 430 mm?

Nie dopuszczamy pojazdu z takimi podestami.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z powierzchniami roboczymi wykonanymi z blachy ryflowanej?

Tak, pojazd może posiadać takie powierzchnie.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności min 3000l?

Nie dopuszczamy pojazdu o takim zbiorniku.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności min 3500l?

Nie dopuszczamy pojazdu o takim zbiorniku.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.07.2020: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.07.2020: PDFwybór najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML