Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za rok 2020

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2020.
(oświadczenia składane w 2020 i 2021 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2020-JTkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2020-DJanikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina PDFOM2020-KPietrzynski.pdf
Ilona Pondel Skarbnik Gminy PDFOM2020-IPondel.pdf
Ewa Polak Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2020-EPolak.pdf


Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2020-SPietras.pdf
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2020-LKrzyzanowski.pdf
Małgorzata Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2020-MKaczmarek.pdf
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2020-JDendewicz.pdf
Maria Feliks p.o. Dyrektora Muzeum w Praszce PDFOM2020-MFeliks.pdf
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2020-JPac.pdf
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2020-GDerengowski.pdf


Żłobek:

Grażyna Mroczek Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce PDFOM2020-GMroczek.pdf


Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2020-APoplawska.pdf
Magdalena Król Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2020-MKrol.pdf
Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2020-AWiktorek.pdf


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2020-LKowalska-Owczarek.pdf
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2020-JGalant.pdf
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2020-IIgnaczak.pdf
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2020-PBelka.pdf
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2020-EOlszowa.pdf
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2020-HKowalczyk.pdf
Marzena Smugowska Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2020-MSmugowska.pdf


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2020-ABugajska-Majka.pdf
Jacek Owczarek Prokurent "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2020-JOwczarek.pdf
Ryszard Szymański Prezes Zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2020-RSzymanski.pdf
Agnieszka Gońda Prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2020-AGonda.pdf


Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Jednostki organizacyjne:

Grażyna Mroczek - Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce - PDFOM2019p-GMroczek.pdf - początek sprawowania funkcji
Maria Feliks - p.o. Dyrektor Muzeum w Praszce - PDFOM2020p-MFeliks.pdf - początek sprawowania funkcji

Inne:

Franciszek Ratajski - Prezes Zarządu "ENERGIA PRASZKA" Sp. z o.o. - PDFOM2020p-FRatajski.pdf - wymagane złożenie oświadczenia

 

Wersja XML