Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za rok 2019

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2019.
(oświadczenia składane w 2019 i 2020 roku)

Burmistrz Praszki
Jarosław Tkaczyński - PDFOM2019-JTkaczynski.pdf

Pracownicy samorządowi:

Danuta Janikowska Z-ca Burmistrza PDFOM2019-DJanikowska.pdf
Krzysztof Pietrzyński Sekretarz Gmina PDFOM2019-KPietrzynski.pdf
Ilona Pondel Skarbnik Gminy PDFOM2019-IPondel.pdf
Ewa Polak Z-ca Skarbnika Gminy PDFOM2019-EPolak.pdf


Jednostki organizacyjne:

Sylwia Pietras Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Praszka PDFOM2019-SPietras.pdf
Leszek Krzyżanowski Kierownik OPS w Praszce PDFOM2019-LKrzyzanowski.pdf
Małgorzata Kaczmarek Z-ca kierownika OPS w Praszce PDFOM2019-MKaczmarek.pdf
Joanna Dendewicz Kierownik działu świadczeń rodzinnych w OPS w Praszce PDFOM2019-JDendewicz.pdf
Zbigniew Szczerbik Dyrektor Muzeum w Praszce PDFOM2019-ZSzczerbik.pdf
Jacek Pac Dyrektor M-GOKiS w Praszce PDFOM2019-JPac.pdf
Grzegorz Derengowski Dyrektor ŚDS w Ganie PDFOM2019-GDerengowski.pdf


Żłobek:

GrażynaMroczek Dyrektor Publicznego Żłobka w Praszce PDFOM2019-GMroczek.pdf


Przedszkola:

Aurelia Popławska Dyrektor PP nr 1 w Praszce PDFOM2019-APoplawska.pdf
Magdalena Król Dyrektor PP nr 2 w Praszce PDFOM2019-MKrol.pdf
Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2019-AWiktorek.pdf


Szkoły:

Lidia Kowalska-Owczarek Dyrektor PSP w Kowalach PDFOM2019-LKowalska-Owczarek.pdf
Jolanta Galant Dyrektor PSP w Przedmościu PDFOM2019-JGalant.pdf
Iwona Ignaczak Dyrektor PSP nr 2 w Praszce PDFOM2019-IIgnaczak.pdf
Patrycja Belka Dyrektor PSP nr 3 w Praszce PDFOM2019-PBelka.pdf
Emilia Olszowa Dyrektor PSP nr 4 w Praszce PDFOM2019-EOlszowa.pdf
Halina Kowalczyk Dyrektor ZS-P w Strojcu PDFOM2019-HKowalczyk.pdf
Marzena Smugowska Dyrektor ZPS w Praszce PDFOM2019-MSmugowska.pdf


Inne:

Aneta Bugajska-Majka Prezes Zarządu "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA" Sp. z o.o. PDFOM2019-ABugajska-Majka.pdf
Ryszard Szymański prezes zarządu PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2019-RSzymanski.pdf
Agnieszka Gońda prokurent PPU "GOSKOM" Sp. z o.o. PDFOM2019-AGonda.pdf


Oświadczenia na koniec i początek sprawowania funkcji:

Pracownicy samorządowi:
Małgorzata Zawis - Skarbnik Gminy - PDFOM2019k-MZawis.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Ilona Pondel - Skarbnik Gminy - PDFOM2019p-IPondel.pdf - na początek sprawowania funkcji
Ewa Polak - Z-ca Skarbnika Gminy - PDFOM2019p-EPolak.pdf - na początek sprawowania funkcji


Przedszkola:

Anna Wiktorek Dyrektor PP w Ganie PDFOM2019p-AWiktorek.pdf początek sprawowania funkcji
Wersja XML