Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2020

Data

Nazwa postępowania

Skan umowy

31-01-2020 Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Praszka

PDFumowa OLDA 31.01.2020.pdf

30-01-2020 Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Praszka nienależącego do zamawiającego PDFumowa TAURON 30.01.2020.pdf
23-07-2020

Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – etap I

PDFumowa REMOST 23.07.2020.pdf
27-07-2020 Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce - Cześć 6 – Wyposażenie ruchome – meble HPL PDFumowa INFO 27.07.2020.pdf
29-07-2020 Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce - Cześć 3 – Wyposażenie i narzędzia do obsługi technicznej obiektu basenowego PDFumowa MARTEX 29.07.2020.pdf
Wersja XML