Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2020

Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 63/7 w miejscowości Prosna gmina Praszka - Prosna A

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2020-01-22 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20200122.pdf
2020-03-10 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20200310.pdf
2020-09-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20200914.pdf

 


Nazwa inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową o mocy do 1 MW na działce o nr ewid: 1262 obręb ewid. 0012 Przedmość, w miejscowości Przedmość

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2020-04-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20200430.pdf
2020-07-10 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20200710.pdf
2020-09-24 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20200924.pdf

 


Nazwa inwestycji: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1335 (obręb 0012) w miejscowości Przedmość, Gmina Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2020-07-16 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20200716.pdf
2020-08-05 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20200805.pdf

 


Nazwa inwestycji: Rozbudowa funkcjonującej rozlewni gazu płynnego

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2020-07-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20200723.pdf
2020-08-25 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20200825.pdf
2020-10-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20201012.pdf

 


Nazwa inwestycji: Przebudowa oraz rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kowale

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2020-08-17 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20200817.pdf
2020-10-07 Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko PDFobw20201007.pdf
2020-12-08 Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20201208.pdf
2021-01-25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210125.pdf

 


Nazwa inwestycji:  Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Strojec gm. Praszka, na działce nr 12 i 13/2

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2020-11-09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20201109.pdf
2020-02-25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20210225.pdf

 

 • Obwieszczenie

  Wojewody Opolskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"
  Data publikacji: 21-07-2020 20:42
Wersja XML