Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje celu publicznego

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15 kV wraz z rozbiórką istniejącego słupa napowietrznej linii średniego napięcia w Kowalach
  Data publikacji: 22-11-2021 14:49
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na na rozbudowie i przebudowie fragmentu drogi gminnej nr 100969 O - ul Styczniowa w Praszce.
  Data publikacji: 02-11-2021 14:59
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na odcinku Przedmość, ul. Leśna - Kozieł.
  Data publikacji: 27-10-2021 14:27
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15KV wraz z rozbiórka słupa SN15kV w istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia w Kowalach.
  Data publikacji: 19-10-2021 12:50
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kabli energetycznych 15 kV umożliwiających przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i odbiór energii elektrycznej z projektowanych źródeł energii odnawialnej w Kowalach
  Data publikacji: 30-09-2021 15:44
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przyłącza energetycznego zasilającego farmy fotowoltaiczne w Praszce, Kowalach i Przedmościu.
  Data publikacji: 01-09-2021 14:49
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w Praszce
  Data publikacji: 11-08-2021 14:31
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w Praszce
  Data publikacji: 09-07-2021 09:24
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego mostu nad rzeką Ożarką w miejscowości Kowale.
  Data publikacji: 27-05-2021 14:25
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie bezobsługowej stacji transmisji danych w Praszce
  Data publikacji: 25-05-2021 13:39
Wersja XML