Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje celu publicznego

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej linii napowietrznej nN oraz rozbiórce następnego odcinka linii napowietrznej nN i budowie w tym miejscu linii kablowej nN podziemnej przewidzianej do realizacji w miejscowości Wierzbie
  Data publikacji: 24-06-2022 10:45
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy strażackiej w Strojcu
  Data publikacji: 30-05-2022 15:29
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej dla budynków wielorodzinnych w Praszce
  Data publikacji: 12-05-2022 13:59
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Praszce
  Data publikacji: 08-04-2022 14:47
 • Obwieszczenie

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej w Brzezinach
  Data publikacji: 04-04-2022 15:21
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku OSP w Przedmościu
  Data publikacji: 30-03-2022 13:06
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz kontenerowej stacji  transformatorowej SN/NN w Kowalach
  Data publikacji: 03-03-2022 12:18
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Wygiełdów, Szyszków i Praszka
  Data publikacji: 01-03-2022 15:00
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków jednorodzinnych w Praszce
  Data publikacji: 07-02-2022 15:20
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN w miejscowości Kowale
  Data publikacji: 20-01-2022 13:03
Wersja XML