Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia:

Dostawa wyposażenia do Publicznego Żłobka w Gminie Praszka w ramach programu „Maluch +” 2019

Termin składania ofert: 12.11.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: ZIPSIWZ - Dostawy do Publicznego Żłobka w Praszce.zip
Wyjaśnienia do SIWZ z 07.11.2019: PDFwyjaśnienia do SIWZ z 07.11.2019.pdf
Informacja z otwarcia ofert z 12.11.2019:

PDFinformacja z otwarcia ofert z 12.11.2019.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert z 12.11.2019 - załącznik nr 1 - zestawienie ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 21.11.2019:

PDFzawiadomienie o wyborze oferty z 21.11.2019.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty z 21.11.2019 - załącznik nr 1.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.12.2019: PDFpowtórny wybór oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML