Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 12 września 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XI/2019  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 1 sierpnia 2019 r.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Burmistrza Praszki
 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF objaśnienia.pdf

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF zalacznik nr 2.pdf

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF zalacznik nr 1.pdf

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany WPF.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2019 rok

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmian w budzecie.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej Praszki z dnia 27 września 2018r. Nr 314/XXXIX/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka.

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie skargi WSA.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie preferencji dla przedsiębiorców.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka.

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników.

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie wyboru Zespołu Opiniującego ławnicy.pdf

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.

  PDFProjekt uchwaly - w sprawie zmiany Statutu gminy Praszka.pdf

 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML