Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 15.00
Ogłoszenie: PDFogl20190903.pdf
Dokumenty: ZIPDokumenty.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20190912.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20190924.pdf
Wersja XML