• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów do przedszkola i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozy doraźne
Termin składania ofert: 31.07.2019 r. godz. 12.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PDF2019 specyfikacja dowozy.pdf
ZIP2019SIWZ - dowozy.zip
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20190731.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20190821.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7885951
w tym miesiącu: 78417
dzisiaj: 601