Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

  Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2019-07-15 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20190715.pdf
2019-07-16 Obwieszczenie o wydanie opinii do wykonania raportu oraz jego zakresu dla przedsięwzięcia PDFobw20190716.pdf
2019-08-22 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania PDFobw20190822.pdf

 


Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka - granica województwa opolskiego

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2019-08-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20190823.pdf
2019-08-26 Obwieszczenie o wydanie opinii do wykonania raportu oraz jego zakresu dla przedsięwzięcia PDFobw20190826.pdf
24-09-2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko PDFobw20190924.pdf
21-10-2019 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20191021.pdf
28-11-2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20191128.pdf

 


Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 1308 w miejscowości Przedmość, gmina Praszka - Przedmość A

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
24-10-2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20191024.pdf
20-11-2019 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20191120-1.pdf

 


Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 1308 w miejscowości Przedmość, gmina Praszka - Przedmość B

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
25-10-2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20191025.pdf
20-11-2019 Obwieszczenie zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji PDFobw20191120-2.pdf

 


Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzbie 1" o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 187 położonej w obrębie 0020 w miejscowości Wierzbie, gmina Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2019-11-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20191119-1.pdf

 


Nazwa inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzbie 2" o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 187 położonej w obrębie 0020 w miejscowości Wierzbie, gmina Praszka

Data: Nazwa dokumentu: Plik dokumentu:
2019-11-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia PDFobw20191119-2.pdf
Wersja XML