Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Praszce ze zmianą funkcji na żłobek
Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

ZIP2019SIWZ - żłobek 1z2.zip

ZIP2019SIWZ - żłobek 2z2.zip

Zapytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, zmiana SIWZ: PDFzaw20190716.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Zapytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, zmiana SIWZ: PDFzaw20190722.pdf
PDFprzedmiar uzupełnienie - branża elektryczna.pdf
PDFINSTALACJE ELEKTRYCZNE UZUPEŁNIENIE.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20190725.pdf
Zawiadomienie o poprawieniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20190819.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML