Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w sprawie zamówień publicznych

Informujemy, że Gmina Praszka prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/praszka.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl: tel. 22 101 02 02, e-mail: .

Wykaz postępowań:

Wersja XML