Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Remont trzech dawnych mostów kolejowych w ramach projektu pn. "Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów"
Termin składania ofert: 14.06.2019 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIP2019SIWZ - remont mostów.zip
Zapytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, zmiana SIWZ: PDFinf20190607.pdf
Załączniki do SIWZ: ZIP2019SIWZ - remont mostów poprawki.zip
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20190614.pdf
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzaw20190626.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML