• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się VIII/2019 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Praszka
 7. Przyjęcie korekty sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

  PDFprojekt uchwaly - udzielenie pomocy powiatowi oleskiemu.pdf

 9. Ocena Rocznego raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 – za okres monitorowania tj. rok 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025

  PDFprojekt uchwaly - przyjecie raportu strategii.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka

  PDFprojekt uchwaly - siec szkol.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka

  PDFprojekt uchwaly - siec przedszkoli.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu

  PDFprojekt uchwaly - dotacja osp strojec.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Praszka

  PDFprojekt uchwaly - sprawienie pogrzebu przez gmine.pdf

 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Praszce
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
tel. 34 359-10-09
fax 34 359-24-69
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7782777
w tym miesiącu: 78869
dzisiaj: 1649